nadpis_telecom21_16cm_300dpi_bez sro.jpg

CENÍK PRACÍ - platný od 01.03.2021

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

konfigurace a správa serveru, aktivních prvků LAN, WAN, grafické nástavby ES

Za každou započatou 1/2 hodinu

700,- Kč bez DPH

konfigurace a správa stanic, periferií

Za každou započatou 1/2 hodinu

350,- Kč bez DPH

KAMEROVÉ SYSTÉMY

konfigurace a správa nahrávacího zařízení a kamer

Za každou započatou 1/2 hodinu

350,- Kč bez DPH

ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

konfigurace a správa požárních, zabezpečovacích a rozhlasových ústředen, jednotného času, přístupových a docházkových systémů, AV techniky

Za každou započatou 1/2 hodinu

350,- Kč bez DPH

TELEKOMUNIKACE

konfigurace a správa pobočkových ústředen, tarifikačních programů, call center

Za každou započatou 1/2 hodinu

500,- Kč bez DPH

konfigurace a správa dveřních telefonů, GSM bran, faxů, telefonních přístrojů, telefonních rozvodů, technické šetření, konzultace

Za každou započatou 1/2 hodinu

350,- Kč bez DPH

montážní a instalační práce

Za každou započatou 1/2 hodinu

200,- Kč bez DPH

Dovoz zboží materiálu, vrácení z opravy bez instalace

200,- Kč bez DPH

Dopravné za 1km

15,- Kč bez DPH

Výjezd technika - paušální poplatek za výjezd

300,- Kč bez DPH

TELECOM 21 CB s.r.o., Lipenská 38, 370 01 České Budějovice, +420 387 023 456, info@t21cb.cz, www.t21cb.cz